##about.history##

Časopis Školski vjesnik izlazi od 1951. godine. 

Podsjetit ćemo o nakladnicima „Školskog vjesnika“ tijekom 65 godina izlaženja, odnosno od 1951. godine, kad je časopis počeo izlaziti:

 

1951. – Bilten Prosvjetnog savjeta grada Splita

nakladnik: Prosvjetni savjet Grada Splita

 

1952. – Školski vjesnik (promjena naziva časopisa)

nakladnik: Savjet za prosvjetu i kulturu grada Splita (brojevi 1 – 6)

 

7-8/1952. do kraja 1961.

nakladnik: Udruženje nastavnika i profesora, stručnih nastavnika i učitelja Splita

 

1962. – 5-6/1966.

nakladnik: Zavod za školstvo kotara Split

 

7-8/1966. – 1976.

nakladnik: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja u Splitu

od 1971. – suizdavač Pedagoška akademija u Splitu

 

1977. – 3-4/1988.

nakladnik: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu u Splitu

 

1-4/1989.

nakladnik: Pedagoško društvo u Splitu

 

1-2/1990. − 1993.

nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split

 

1/1994. – 2/1999.

nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split  / Pedagoško društvo Split

 

1/2000. – 2003.

nakladnici: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split  (Pedagoško društvo Split), Visoka učiteljska škola u Splitu

 

1-2/2004. – 2005.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split, Visoka učiteljska škola u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu

 

1-2/2006. – 2007.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split,  Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu

 

1-2/2008. – 2009.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split,  Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti u Splitu

 

1/2010.

nakladnici: Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split i Filozofski fakultet u Splitu

 

1/2016.

nakladnik: Filozofski fakultet u Splitu