Kontakt časopisa

Adresa

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Nikole Tesle 12, 21000 Split

Glavni kontakt

Esmeralda Sunko
Ph.D.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Nikole Tesle 12, 21000 Split
E-pošta: skolskivjesnik@ffst.hr

Pomoćni kontakt

Željko Marušić
E-pošta: zmarusic@ffst.hr