ŠKOLSKI VJESNIK


Školski vjesnik, časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, objavljuje radove iz ranoga i predškolskoga odgoja, školske i visokoškolske izobrazbe i domskoga odgoja.

Časopis ima međunarodno uredništvo i međunarodnu recenziju.

Članci objavljeni u časopisu Školski vjesnik navode se u sljedećim
međunarodnim sekundarnim publikacijama:

Linguistics And Language behavior abstracts (Llba)
Library & Information Science Abstracts (Lisa )
MLA International Bibliography
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Uključen u Hrčak: 2. lipanj 2010.

ŠKOLSKI VJESNIK

Školski vjesnik, časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, objavljuje radove iz ranoga i predškolskoga odgoja, školske i visokoškolske izobrazbe i domskoga odgoja.

Časopis ima međunarodno uredništvo i međunarodnu recenziju.

Članci objavljeni u časopisu Školski vjesnik navode se u sljedećim
međunarodnim sekundarnim publikacijama:

Linguistics And Language behavior abstracts (Llba)
Library & Information Science Abstracts (Lisa )
MLA International Bibliography
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Uključen u Hrčak: 2. lipanj 2010.

Digitalna inačica Školskog vjesnika
ISSN 1848-0756
Ključni naslov: Školski vjesnik
e-mail: skolskivjesnik@ffst.hr
web: skolskivjesnik.ffst.unist.hr

Nakladnik: Filozofski fakultet u Splitu
Tiskanje časopisa pomaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Prva godina izlaženja: 1951.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4 puta

Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.

Pregled časopisa | Trenutni broj časopisa | Registracija